USKI - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Prejsť na obsah


Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Slovenskej sporiteľne
- - - - - - - - - - - - - -

Sekcia ÚSKI pre vedu a vieru vás pozýva na prednáškyNávrat na obsah