USKI - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Prejsť na obsah



Sekcia ÚSKI pre vedu a vieru vás pozýva na diskusný seminár

v utorok 1. 10. 2019 v Dome Quo Vadis v Bratislave:


Kozmologický vesmír v minulosti a dnes


RNDr. Roman Nagy, PhD., Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie


Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava


- - - - - - - - - - -



Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Slovenskej sporiteľne

USKI Generálne zhromaždenie
Návrat na obsah