USKI - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Sekcia ÚSKI pre vedu a vieru Vás pozýva na prednášky


3. októbra 2017

Ing. V. Novák, DrSc.

Voda pre ľudstvo

7. novembra 2017

Doc. MUDr. J. Rajčáni, DrSc.

Pôvod života: fakty a hypotézy


5. decembra 2017

Mons. Gašpar Fronc

Cesta k múdrosti - pokora a realizmus


Nové číslo časopisu

Radosť a nádejNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky