USKI - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Prejsť na obsah

Sekcia ÚSKI pre vedu a vieru Vás pozýva na prednášky



Mons. Gašpar Fronc:

Cesta k múdrosti - pokora a realizmus

(Dom Quo vadis, Bratislava, 5. decembra 2017)


PhDr. Marián Ambrozy, PhD.:

Oplatí sa čakať na UFO?

(UPC Dr. Š. Héseka, Prešov, 18. decembra 2017)



Nové číslo časopisu 

Radosť a nádej

Návrat na obsah