Dokumenty - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Prejsť na obsah


Dokumenty

a


Prehľad generálnych zhromaždení a podrobné správy o činnosti:

Generálne zhromaždenia v období od r. 1990


VII. Generálne zhromaždenie (25.4.2015 v Bratislave) - správa o činnosti, zápisnica

VI. Generálne zhromaždenie (8.4.2011 v Žiline) - správa o činnosti, zápisnica

-- Mimoriadne generálne zhromaždenie (21.6. 2008 v Bratislave) - zápisnica

V. Generálne zhromaždenie (14.4.2007) - správa o činnosti, zápisnica

-- Mimoriadne generálne zhromaždenie (21. 5. 2005 v Žiline) - zápisnica

IV. Generálne zhromaždenie (10. 5. 2003 vo Svite) - správa o činnosti

III. Generálne zhromaždenie (26.6. 1999 vo Svite) - správa o činnosti

II. Generálne zhromaždenie (28. 5. 1995 v Bratislave) - správa o činnosti

I. Generálne - zakladajúce zhromaždenie (30.6.1990 v Bratislave) - zápisnica.Generálne zhromaždenia pred rokom 1990


2. júna 1990 v Dullikene - mimoriadne zhromaždenie

13. mája 1989 v Dullikene - správa o činnosti

5. októbra 1985 v Münstertale, Nemecko - správa o činnosti

6. júna 1981 v Dullikene, Švajčiarsko  - správa o činnosti

30. júla 1977 v Konigsteine, Nemecko  - správa o činnosti

4. júla 1971 v SÚSCM v Ríme

3. júla 1966 v Ríme

12. septembra 1963 v Ríme - mimoriadne, pri príležitosti 1100-ročného jubilea príchodu Konštantína a Metoda k našim predkom

7. augusta 1962 v Ríme - zakladajúce zhromaždenie

Návrat na obsah