Vedenie - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Prejsť na obsah


Predseda

Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc. (preds@uski.sk; betak@savba.sk)


Členovia predsedníctva

Mons. Mgr. Gašpar Fronc (fronc@ksnr.sk)
Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. (karabamiro@yahoo.com)


Podpredsedovia

Pre západoslovenský región:
Ing. Mária Spišiaková, PhD. (ppreds@uski.sk; spisiakova@kbs.sk)

Pre východoslovenský región:
PhDr., PaedDr. Ján Maník PhD. (manikjanik@gmail.com),

Pre stredoslovenský región:
RNDr. Ľubomír Prikryl, CSc. (lubomir.prikryl@gmail.com),


Výkonný tajomník
Ing. Blažena Orešková (blazena.oreskova@gmail.com).

Hospodárka
RNDr. Jozefína Križanová (econ@uski.sk; finakriz@centrum.sk)


Čestný predseda
Prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc.

Duchovný správca
Mons. Andrej Imrich (imrich@kbs.sk)

USKI -- IBAN: SK38 0900 0000 0000 1148 3343

Návrat na obsah