Vedenie - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Prejsť na obsah


Predseda
Mons. Mgr. Gašpar Fronc (fronc@ksnr.sk)

Členovia predsedníctva
Ing. Milan Barna, PhD.
Dr.h.c. RNDr. Jozef Kollár
RNDr. Jozefína Križanová


Podpredsedovia

Pre západoslovenský región:

Pre východoslovenský región:
PhDr., PaedDr. Ján Maník PhD. (manikjanik@gmail.com)

Pre stredoslovenský región: Mgr. Et Mgr. Iveta Gallová


Výkonná tajomníčka
Ing. Blažena Orešková (blazena.oreskova@gmail.com)

Hospodárka
RNDr. Jozefína Križanová (econ@uski.sk; finakriz@centrum.sk)

Vedúci redaktor časopisu RAN
doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.

Revízna komisia
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
Doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD. (karabamiro@yahoo.com)
Bc. Anna Ondrušíková

Čestný predseda
Prof. RNDr. Jozef Tiňo, DrSc.

Duchovný správca
Mons. biskup František Rábek

USKI -- IBAN: SK38 0900 0000 0000 1148 3343

Návrat na obsah