Časopis RAN - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie
Ústredie
English
Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie
USKI
Prejsť na obsah
Časopis RAN


RAN
(Radosť a nádej)


RAN je spoločensko-duchovná revue, oficiálny orgán Ústredia slovenskej kresťanskej inteligencie. Prináša pôvodné práce, prehľady a preklady materiálov s aktuálnou odbornou a vedeckou tematikou a duchovné príspevky. Poslaním časopisu je prispievať k formovaniu angažovaných kresťanských intelektuálov, ich vzájomnej informovanosti a vzdelávaniu. Časopis stojí dôsledne na pozíciách kresťanskej etiky. Vychádza dvakrát ročne. Pôvodné príspevky sú recenzované. Príspevky sú chránené autorským právom.


Návrat na obsah