Cyrilometodská medaila - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Prejsť na obsah


Cyrilometodská medaila

Cyrilometodskú medailu dalo ÚSKI zhotoviť v r. 1963 pri príležitosti jedenásťstoročného jubilea príchodu Konštantína a Metoda k našim predkom. Ideu Cyrilometodskej medaily ako putovnej ceny ÚSKI dal prof. Dr. M. Ďurica, jej vydanie materiálne umožnil prof. Dr. V. Bucko a za umelecké zhotovenie vďačíme majstrovi Viliamovi Schifferovi.

Od roku 1963 boli Cyrilometodskou medailou vyznamenaní:

Ľubomír Viliam Prikryl (2019)

Mons. František Rábek (2015)
(laudácia)

Ing. Darius Klinovský (2011)

Dr. Anton Hajduk (2007)
(laudácia)

Anton Srholec (2004)
(laudácia)

Prof. Štefan Kopecký (2001)

Dr. Ján Gunčaga (1999)
(laudácia)

Dr. Anton Neuwirth (1998)
(laudácia) (spomienka)

Dr. M. Marsinová (1996)

Dr. Imrich Staríček (1995)

Mons. Viktor Trstenský a Štefan Šmálik in memoriam (1994)
(laudácia)

Akad. maliar Laco Záborský (1993)
(laudácia)

Dr. Pavol Strauss (1992)

Dr. Silvester Krčméry (1991)

Kardinál J. Ch. Korec (1990)

Prof. Jozef Mikuš (1989)
(viac) (spomienka)

Mons. Anton Botek (1988)

- - - - - - - -

biskup Andrej Grutka (15. septembra 1963 v Ríme)

prof. Dr. Milan Ďurica (10. novembra 1973 v Berne)

prof. František Vnuk (30. júla 1977 v Käningsteine),

básnik Rudolf Dilong (3. júna 1979 v Dullikene),

Mons. Dr. Jozef Vavrovič (7. júna 1981 v Dullikene),

prof. Dr. Jozef Kirschbaum (30. mája 1982 v Dullikene),

prof. Michal Lacko in memoriam (22. mája 1983 v Dullikene),

básnik Gorazd Zvonický (10. júna 1984 v Dullikene),

kardinál Dr. Jozef Tomko (12. oktìobra 1985 v Ríme) (viac ...)

Dr. Imrich Kružliak (18. mája 1986 v Dullikene),

prof. Dr. Mons. Vojtech Bucko (7. júna 1987 v Dullikene).


Toto najvyššie vyznamenanie udeľuje ÚSKI osobám slovenskej národnej príslušnosti, ktoré sa vynikajúcim spôsobom zaslúžili o zachovanie a zveľadenie dedičstva sv. Cyrila a Metoda v slovenskom národe na poli vedy, umenia a výchovy.


Návrat na obsah