Autori prispevkov - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Prejsť na obsah
AutoriPríspevky
Marian AmbrozyVyužitie fyziky v homiletickej praxi (2017, č. 1-2)
Emil Běták
Editorial 2012, Ruđer Josip Bošković, 2012,
Ladislav Csontos
Je rozumné veriť? (2007, č.1)
Jana Dragúňová
Jozef Ďurček
Vznik Katolíckej univerzity v Ružomberku (2013, č.2)
Oľga Gavendová
Ján GrácÚmysel ako indikátor etického správania v psychologických analýzach
Miroslav Karaba
Možnosti Božieho pôsobenia v kontexte poznatkov súčasnej prírodovedy (2015, č.1)
Ján Letz
Argumentačné línie a úrovne presvedčenia v prospech existencie Boha (2013, č.1)
Možnosti pozitívnych riešení vzťahu medzi vierou a vedou (2011, č.2)
Za celostnú teóriu evolúcie dominantne spoluurčovanú filozofiou (2007, č.1)
Niekoľko reflexií k encyklike pápeža Benedikta XVI. o kresťanskej láske (2006, č.1)
Veľké vzory činorodej lásky (2005, č.2)
Kresťanská filozofia 20. Storočia v zrkadle modernej vedy, 1. časť (2005, č.1)
Kresťanská filozofia 20. Storočia v zrkadle modernej vedy, 2. časť (2005, č.1)
Úvod, Editoriál (2004, č.2)
Personalistická filozofia Nikolaja Alexandroviča Berďajeva (2004, č.2)
Róbert Letz

Pavol Prikryl
Ľuboš RojkaKresťanskí filozofi a ich filozofie (2017, č. 1-2)
Jozef Tiňo

Kresťanstvo a zrod modernej vedy (2011, č.2)
Editoriál (2011, č.1), Editoriál (2010, č.1), Editoriál (2010, č.2)
Základné náboženské predstavy v starej Číne (2010, č.2)
Editoriál (2009, č.1-2), Editoriál (2008, č.2), Editoriál (2008, č.1)
Globalizácia: výzva alebo hrozba? (2008, č.1)
Prírodné katastrofy a kresťanstvo (2008, č.1)
Subjekt, ja a duša: transdisciplinárny prístup k osobnosti (2008, č.1)
Editoriál (2007, č.2), Kresťanstvo a počiatky modernej vedy (2007, č.2)
Editoriál (2007, č.1), Boh a súčasná veda (2007, č.1)
Editoriál (2006, č.2)
Niektoré prístupy k dialógu medzi vedou a vierou - I. Inteligentný zámer (2006, č.2)
Niektoré prístupy k dialógu medzi vedou a vierou - II. Emergence a Random design (2006, č.2), Editoriál (2006, č.1)
Láska - poklad ľudstva. Reflexia k encyklike BOH JE LÁSKA (2006, č.1)
Editoriál (2005, č.1), Editoriál (2005, č.2)
Vývoj náboženskej situácie v Európe (2005, č.1)
Za profesorom Hajdukom (2005, č.1)
Rozumieme kresťanskej láske? (2004, č.2)
Hnutia nového veku - sekty: I. časť: Scientologická cirkev, Moonova sekta, Svedkovia Jehovovi, Transcendentálna meditácia (2004, č.1)
Hnutia nového veku - sekty: II. časť: New Age, Hnutie Grálu, Haré Krišna, Mormoni (2004, č.1)
Stvorenie a evolúcia (2003, č.2)
Etika v politike a spoločnosti (2003, č.2)
Vzťah medzi vedou a vierou (2003, č.1)
Viliam NovákPitná voda: Bude jej dosť pre všetkých? (2017, č. 1-2)
Návrat na obsah