RAN 2010 - 2015 - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Prejsť na obsah
RAN
ročník 16, rok 2013, číslo 1
(Kompletný obsah v pdf)
AutorNázov príspevku
Mária Hajduková
Ján Letz
Július Rajčáni
Život ako Božie dielo
Ján Kormanec
Človek verzus baktérie: úloha antibiotík
Peter Žeňuch
Mária HajdukováRecenzia: Heavens proclaim (Nebesia rozprávajú)
Oľga ErdelskáDoc. RNDr. MUDr. Milan Černý (1933-1999)
RAN
ročník 15, rok 2012, číslo 1 - 2
(Komletný obsah v pdf)
AutorNázov príspevku
Emil Běták
Igor Túnyi
Emil Běták
Mária Hajduková
Vojtech Rušin
Ján Grác
Oľga Gavendová
Zlatica Plašienková
Recenzia: Potočárová, M.: Pedagogický výskum v Oceánii: Na Šalamúnových ostrovoch
Michal Bizoň
Igor Túnyi
Jaromír Pastorek
Jozef Tiňo
Cena Fides et ratio: Oľga Erdelská. Príhovor: Stopy Stvoriteľa v prírode
Zlatica Plašienková
Cena Fides et ratio: Anton Hajduk. Príhovor: Zázraky
Ján Maník
Informácia o činnosti pobočky ÚSKI v Bardejove v roku 2011
RAN
ročník 13, rok 2010, číslo 2
(Kompletný obsah čísla v pdf)
AutorNázov príspevku
Jozef Tiňo
Jozef Tiňo
Martin Dojčár
Hinduizmus a budhizmus
Jozef Jančovič
Krátke dejiny Izraela
Marek Vaňuš
Prísľub Mesiáša a jeho naplnenie
RAN
ročník 13, rok 2010, číslo 1
(Kompletný obsah čísla v pdf)
AutorNázov príspevku
Jozef Tiňo
Editoriál
Tadeus Zasepa
Stanislav Košč
Dialóg medzi teológiou, filozofiou a prírodnými vedami vo svetle encykliky Caritas in veritate
Miroslav Karaba
Vedecký realizmus ako východisko pre riešenie problému Božej činnosti vo svete
Jozef Ďurček
Sociálne problémy v epoche globalizácie
Július Krempaský
Pohľad do najhlbších útrob vesmíru
Gašpar Fronc
Človek – súčasť alebo vládca prírody?
František Rábek
Interdisciplinárne dialógy v rámci Rady KBS pre vedu
Jozef Tiňo
Opustil nás čestný predseda ÚSKI
Miroslav Karaba
ECST XIII: European Conference on Science and Theology - Edinburgh (UK), 7.–11. apríl 2010
Jozef Tiňo
Páter František Sirovič, SVD deväťdesiatročný
Návrat na obsah