Pre autorov - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie
Ústredie
English
Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie
USKI
Prejsť na obsah
Časopis RAN


Inštrukcie pre autorov

Príspevky do časopisu RAN so zameraním, ktoré je uvedené na obálke (na poslednej strane) môžete zasielať e-mailovú adresu redakcie:
ran@uski.sk

Články sa recenzujú.
V časopise RAN sa počíta aj s možnosťou uverejnenia aktuálnych informácií z popredných svetových časopisov a recenzií nových knižných publikácií so zameraním zodpovedajúcim RANu.

Rukopisy (zvyčajne v rozsahu do 20 normostrán, t. j. 36000 znakov) v elektronickej podobe v MS WORDe (v bežnom formáte *.doc alebo *.docx WORDu 1997-2010) možno zasielať priebežne.
Uzávierky sa konajú dvakrát ročne, 15. apríla a 15. októbra.

Autori uvedú: meno, priezvisko, akademické tituly, pracovisko s adresou, stručnú osobnú charakteristiku – odborné pozadie, a stručný abstrakt článku v slovenskom a v nemeckom alebo anglickom jazyku (súčasťou abstraktu je aj preložený názov článku).

Návrat na obsah