Publikácie - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Prejsť na obsah


Zborníky

Mária Orgonášová, Jozef Tiňo (eds.): Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a mládeže. Zborník prednášok. Bratislava, 2011. (Zborník, obsah)

• Záhady vesmíru, života a človeka, Zborník prednášok z konferencií a seminárov o vede a viere. Bratislava, Veda 2003

Záhady vesmíru, života a človeka, Zborník prednášok z konferencií a seminárov o vede a viere. 2. časť. Bratislava, Veda 2003.Knihy

• GUNČAGA J.: Nekonvenčný kresťan. Bratislava, LÚČ, 1997.

• GUNČAGA J.: Nekonvenčná politika a slovenská identita. Prešov, Vyd. Michala Vaška, 1998.


• KREMPASKÝ J.: Vedecký chodník k Bohu. Bratislava, LÚČ, 2009

• HAJDUK A.: Boží vesmír.  Trnava, Vyd. Sv. Votecha, 2009.


Návrat na obsah