Fides et ratio - Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Prejsť na obsah


Cena Fides et ratio

ktorá úzko spolupracuje s USKI a mnohí ocenení boli členmi USKI

V minulosti cenu dostali:

Gašpar Fronc (2017)

Viliam Novák (2017)

Michal Chalupecký, Jozef Glasa,
Mikuláš Blažek - in memoriam (2016)

Ladislav Csontos (2015)

Peter Holec (2015)
Igor Tunyi - in memoriam (2015)
Marcelo Sánchez Sorondo (2014)

Emília Hrabovec (2014)

Imrich Staríček - in memoriam (2013)

Jozef Ďurček, Michal Stríženec (2013)

Jozef kardinál Tomko (2012)

Oľga Erdelská, Anton Hajduk - in memoriam (2012)

Ján Letz (2011)

Jozef Tiňo (2011)

Július Krempaský (2010)


Návrat na obsah